Friday, December 10, 2010

Topik : Tazkirah Bus Stop


“Perjalanan Terakhir Yang Pasti Akan Ditempuh Oleh Setiap Insan”
1. Apabila seorang mukmin dikuburkan, kubur pun berkata kepadanya :
Selamat datang! Engkaulah orang yang paling aku sukai, siapa yang berjalan di atasku menuju ke arahku, hari ini akulah penguasamu dan engkau telah kembali kepadaku. Engkau akan mengetahui apa yang aku lakukan terhadapmu”.
2. Sementara jika yang dikuburkan itu seorang yang derhaka atau kufur, kubur berkata kepadanya :
“Tidak ada selamat datang untukmu! Sesungguhnya engkaulah orang yang paling aku benci, siapa yang pernah berjalan di atasku menuju ke arahku, hari ini akulah yang menjadi penguasamu dan engkau telah pun kembali kepadaku. Maka engkau akan lihat pula apa yang akan aku perbuat kepadamu”.
Lalu pada ketika itu juga, kedua tepi kubur menyempit sehingga berselisih tulang-tulang rusuknya.
3. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Asy Syu’araa’ ayat 88-89 tafsirnya :
“Hari yang padanya harta benda dan anak pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apa pun, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera dari syirik dan penyakit munafik”.


http://renungan2us.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment